2014 podzim
2014 podzim...

  

budou  2. listopadu 2014 v neděli na Dušičky 

zde:  Pražské věže

Pozvánka:

 


 Věž Podolské vodárny (foto), Staroměstská mostecká věž,Malostranská zvonice, Kellyho věž, Podskalská celnice na Výtoni, Novoměstskáradnice, kostel na Karlově, palác Koruna a spoustu dalších. Přihlášky budou spuštěny 1.10.2014.